Fysisk aktivitet i skolen

Fysisk aktivitet har en positiv effekt både for fysisk og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsutbytte. Det er derfor innført fysisk aktivitet for elever på 6.-og 7. trinn, som kommer i tillegg til gymtimene.

Elever på Sjøstrand skole har fysisk aktivitet hver torsdag. Trinnene deles inn i grupper og er i aktivitet enten i gymsalen, i nærområdet eller på skolens område. Det er viktig at elevene har klær etter vær, og har med seg joggesko til innebruk.

Photo by Annie Spratt on Unsplash