Våre ansatte

Her er vi som jobber på Sjøstrand skole.
Anne-Gunn Mørk
Undervisningsinspektør
Atle Bratland
Lærer
Kontaktlærer 7A
Anne Birte Johanson
Søkt permisjon skoleåret 2023-2024
Anne Gudim Bjerkås
Lærer
Kontaktlærer 5A
Anne Birthe Hornnes
Lærer
Kontaktlærer 2. trinn
Anne Kristin Frøstrup
Lærer
Amalie Kapstad
Fagarbeider skole
Bergitte Torland Olsen
Fagarbeider skole
Brit Jorunm Byremo
Lærer
Søkt permisjon skoleåret 2023-2024
Benedicte Sofie Albretch
Fagarbeider
Søkt permisjon skoleåret 2023-2024
Brit K. Østby
Lærer
Timelærer
Ceciie Storjord Brambini
Lærer
Hilde H. Bessesen
Lærer
ATV
Hanne Lampe Tollevik
SFO leder
Telefon: 41467195
Heidi Andåas Djupedal
Lærer
Permisjon til desember 2023
Håvard Flå
Lærer
Kontaktlærer 6 A
Ingunn Seilfaldet
Fagarbeider skole og SFO
Iselin L. Kristiansen
Fagarbeider skole og SFO
Iselin Bay Mjaaland
Lærer
DKS-kontakt
Jan Erik Homme
Lærer
Kontaktlærer 4 B
Jessica Waagønes
Assistent skole
Kristin Stahl
Lærer
Timelærer - småskolen
Kristina Haugland Kristiansen
Lærer
spes.ped koordinator - timelærer
Kathrine Brunvatne
Fagarbeider skole og SFO
Kathrine Gabrielsen
Lærer
Kontaktlærer 7 B
Linda Rosendal
Fagarbeider skole
Line M Strandli
Lærer
Kontaktlærer 2. trinn
Linda T. Haugland
Lærer
kontaktlærer 1. trinn
Mari Eikeland Oksavik
Lærer
Kontaktlærer 3 A
Maria Muri Reed
Lærer
Kontaktlærer 5 A
Marij Kraan
Lærer
permisjon til januar 2024
Merethe F. Larsen
Fagarbeider - mellomtrinn
Mette E. Homme
Lærer
Timelærer - sosiallærer
Mona Lindeland
Kontorleder
Telefon: 90838528
Mads Karlsson
Fagarbeider skole
Marianne Vikeså Pettersen
Lærer - mellomtrinn
Norunn Svendsen
Lærer og fagarbeider i skole og SFO
Rakel G.Nakkestad
Lærer
NOA-kontakt
Randi Berntsen
Fagarbeider skole
Rune Skagestad
Fagarbeider skole
Solaug Andås
Fagarbeider skole
Solveig V. Skaaland
Lærer
Tonje Tveito Andersen
Helsesykepleier
Torunn Vassbotn
Lærer
Kontaktlærer 3B
Tove Rød
Fagarbeider SFO
Tonje Knutsen Vegusdal
Fagarbeider skole og SFO
Tone Omdal
Lærer
Vilde Breland
Fagarbeider
Vegard Woxmyhr
Lærer
Kontaktlærer 1. trinn - IKT-kontakt
Øystein Mosfjeld
Rektor
Telefon: 950 86 464
Øystein Moe
Lærer
Kontaktlærer 4 A
Åse Richardsen
Fagarbeider skole