Hvor henvender jeg meg?

På Sjøstrand skole ønsker vi at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med hverandre. Det kan derfor være godt å vite hvem man bør kontakte om det er noe man lurer på. Ditt naturlige kontaktpunkt som foresatt vil være barnets kontaktlærer. For generelle henvendelser ringer du skolens hovednummer og treffer vår eminente kontorleder. Det finnes imidlertid andre som også kan være behjelpelige.

Foreldrekontakten

Når du har en god ide til noe sosialt for klassen. 
Hvis du trenger støtte til å ta opp noe som er vanskelig.

Kontaktlærer
Når du vil snakke om ditt barns læring. 
Når du vil snakke om ditt barns trivsel på skolen.

SFO-leder
Når det er noe som gjelder skolefritidsordningen. 

Skolens administrasjon
Kontorleder har god oversikt og kan besvare de fleste henvendelser.
Du ønsker direkte kontakt med skolens ledelse.

Spesialpedagogisk leder
Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt i forbindelse med elever som sliter med faglig eller sosial utvikling. 
Spesialpedagogisk leder er bindeledd mellom skole og pedgogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Sosiallærer
Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt med sosiallærer, eller ved direkte henvendelse, hvis barnet ditt blir plaget eller ikke finner seg til rette på skolen. 
Sosiallærer er bindeledd mellom skole og andre hjelpere som PPT, BUP, barnevern, familiesenter og helsetjeneste.

Helsesykepleier  
Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen mandag, tirsdag og fredag. Helsesøster er å treffe på mobil 953 03 564. Du kan lese mer om helsesykepleiers oppgaver på under menyen "Skolehelsetjenesten ved Sjøstrand skole". 

Photo by Hannah Busing on Unsplash