Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 97642892 Send oss e-post
Redaktør: Jonas Skartveit Rogne, rektor
Kulturskoleplan 2020-2024

Gjesdal skal være en god kommune å vokse opp i, og det er viktig for oss at barn og unge opplever trygghet i nærmiljøet og får muligheter til varierte og gode fritidsopplevelser. Her blir kulturskolen en viktig aktør. 

Kulturskolen ivaretar et mangfold av kunst- og kulturfag og har som oppgave å utvikle kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse. Dette er grunnleggende for livsmestring og danning. Kunsten former identitet og øker forståelse for andres uttrykk. Gjennom arbeid med kunst utvikles fantasi og sanselighet, og som deltagere i kulturelle fellesskap utvikler vi vår trygghet og forståelse for hva det vil si å være menneske, alene og sammen med andre.

Kulturskolens oppgave handler derfor ikke bare om den enkelte pianotimen, om ballettklassen og andre aktiviteter. Som offentlig opplæringsinstitusjon er kulturskolen en viktig bidragsyter til å skape tenkende, kreative, selvstendige og uttrykksfulle medmennesker til det samfunnet vi lever i. 

Gjesdal kulturskole representerer et viktig tilbud i lokalsamfunnet og er et tilbud vi er stolt av å ha. Det er et mål at denne planen skal synliggjøre det flotte tilbudet vi har i Gjesdal, et tilbud som både er av høy faglig og pedagogisk kvalitet og som gir så mange av våre barn og unge en mulighet til å oppleve og utøve kunst og kultur gjennom egen aktivitet og i møte med andre mennesker.

En stor takk til alle ansatte som hver dag bidrar til å videreutvikle kulturskolen til det beste for våre barn og unge i Gjesdal. 

Hilde Siira                                                                                                           

Skolesjef