Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 97642892 Send oss e-post
Redaktør: Jonas Skartveit Rogne, rektor
Den Kulturelle Skolesekken i Gjesdal

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

DKS er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, omtalt i St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida. DKS finansieres av spillemidler. Fylkeskommunen fordeler kunstproduksjoner direkte til skolene, samt noen spillemidler tildeles den enkelte kommune. Disse midlene brukes til lokale produksjoner.

Kulturskolen har rolle som kommunekontakt i Gjesdal, og produserer/bestiller inn lokale produksjoner etter tema pr trinn:

  • 1. og 2. trinn: Teater - Fortellerkunst
  • 3. og 4. trinn: Kulturarv - Naturvitenskap
  • 5. trinn: Kulturarv - Jernalder + Vikingtid. Elevene busses til Jernaldergården og Arkeologisk museum. Heldagsproduksjon i samarbeid med UiS.
  • 6. trinn: Litteratur - Forfatterbesøk. Gjesdal folkebibliotek er produsent.
  • 7. trinn: Dans - Streetdance. Elevene får lære en felles dans.
  • 8. trinn: Visuell kunst - Arkitektur. Elevene busses til Hå gamle prestegard. Heldagsproduksjon i samarbeid med Hå gamle prestegard.
  • 9. trinn: Visuell kunst - Arkitektur. Elevene busses til Hå gamle prestegard. Heldagsproduksjon i samarbeid med Hå gamle prestegard 
  • 10. trinn: