Meny
Velg seksjon Billedkunst Semesterplan
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 47 86 49 59 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Ingvild Arnevik Aadnøy

SEMESTERPLAN HØSTEN 2020 FOR VISUELLE KUNSTFAG  

ORGANISERING: Undervisningen i Visuelle kunstfag foregår i Folkeverkstedet innerst i høyre hjørne i biblioteket på Veveriet. Gruppe 1 (4.-6. trinn) har samling onsdager fra 16.15-17.45. Gruppe 2 (7.-13. trinn) har samling onsdager fra kl. 18.00-19.30. Det er plass for 8 elever pr. gruppe.  

OVERORDNEDE MÅL: Det legges stor vekt på praktisk arbeid med ulike materialer og teknikker. Dette kombineres med noe teori for å innarbeide felles forståelse av sentrale fagord og begreper. I tillegg vil teorien gi grunnlag for bevisst og målrettet arbeid for å oppnå konkrete visuelle resultater og kvaliteter. Vi legger vekt på både utforskning, fri fantasi, målrettet kreativitet, og arbeid med oppgaver som er mer definert og avgrenset. I dette inngår både eksperimentering, skisser og mer detaljerte og grundigere studier.  

HJEMMEOPPGAVER: For å oppnå kontinuitet, vedlikehold av ferdigheter, utvikling og verdien av repetisjon, vektlegges hjemmeoppgaver. Disse gis vanligvis hver uke, med minst en ukes leveringstid. Oppgavene gjennomgås på skolen.  

KONKRETE FOKUSOMRÅDER: Dette skoleåret skal vi arbeide med særlig fokus på og forståelse for: Farger og fargeteori, strek/omriss/kontur/linjer, lys og skygge, skisser og studier, klassisk tegning/fritegning, kontraster og nyanser, ulike perspektiv, forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn, grunnformer, proporsjoner, det gylne snitt/punkt, og komposisjon. I tillegg kan det være aktuelt med litt kunsthistorie.  

UTSTILLINGER: Elevene har rett på en årlig utstilling. En eller flere utstillinger utover dette kan være aktuelt. Dette året skal vi ha en utstilling før Jul. Informasjon om tid/sted/program vil bli sendt elever og foresatte god tid i forkant.  

ANNET: Koronasituasjonen setter noen begrensninger når det gjelder hvilke materialer og teknikker det er praktisk å arbeide med, siden vi skal holde avstand og ikke ta på, eller benytte felles utstyr.