Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 97642892 Send oss e-post
Redaktør: Jonas Skartveit Rogne, rektor
Historie

Gjesdal kommune har hatt en form for kulturskole siden 1972. Det startet med fagrettleder i musikk som gav tilbud på alle skolene med utvidet musikkundervisning i skoletiden.

Siden da har kulturskolen hatt mange tilholdssteder i kommunen. Det har mer eller mindre vært en omgangsskole, hvor lærerne reiste rundt og underviste på omgang. De siste årene har likevel administrasjon og deler av undervisningen hatt fast tilhold, først på Solås skole, deretter på Ålgård og nå på Bærland skole.

Musikkskolen opplevde krise pga dårlig kommuneøkonomi og kunne blitt lagt ned på slutten av 1980-tallet. Sterke krefter ønsket ikke lenger utvidet musikkundervisning i skoletiden. Press på skolen førte til at en forlot utvidet musikkundervisning og tilbudet ble organisert som Musikkskole i 1987, etter en positiv avstemming i kommunestyret. Undervisningen på Ålgård ble nå flyttet til ettermiddag, og rektor ansatt med kontor på Bærland skole. Dirdal og Oltedal fortsatte med utvidet musikkundervisning i skoletiden. I 1990 kom igjen et forslag om nedlegging av Musikkskolen, men dette ble nedstemt i kommunestyret.

Etter at kulturskolen ble hjemlet i Opplæringsloven i 1997, fikk tilbudet en annen karakter. Flere kunstfag skulle innlemmes og det signaliseres nasjonale mål om 30% av elevmassen inn i kulturskolen. Kulturskolene i dag rommer mange forskjellige fagdisipliner. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme innholdet i sin kulturskole. Sitat fra Kulturutredningen 2014: De kommunale kulturskolene er av uvurderlig betydning for kulturaktivitetene og kulturarbeidet i hele landet. De er blant de viktigste lokale ytringskulturarenaer og et av kulturpolitikkens viktigste verktøy i arbeidet med å styrke kulturens egenverdi og samfunnsvirkninger – rettferdighet, mangfold, demokrati og ytringsfrihet. De er institusjoner for rekruttering av utøvere og publikummere til kunst- og kulturfagene og en viktig arbeidsplass for profesjonelle kunstnere.

I de siste års budsjett og økonomiplaner i Gjesdal har det blitt sagt noe om at det skal finnes en varig lokalisering for kulturskolen i sentrumsnært område.

 

Detaljert historikk fra kulturskolen i Gjesdal:

• Etablert i 1972 med Lars Barlaup som fagrettleder i musikk, tilbud rundt på alle skolene med utvidet musikkundervisning i skoletiden, orkester med Bent Andersen, brassband, mange ble med på den måten, stort korps, strykeorkester, sangtilbud, grunnopplæring i skolen og øvelse med korps på kveld. Korps også etablert på Oltedal og Dirdal.

• Høsten 1973 startet Åsta Heien kortilbud og Per Heien tok over skolekorpset på Ålgård.

• Fagrettleder hadde kontor i skolekontoret på ungdomsskolen, Per Heien overtok etter Lars Barlaup.

• Musikkskolen opplevde krise pga dårlig kommuneøkonomi og kunne blitt lagt ned på slutten av 80-tallet. Sterke krefter ønsket ikke lenger utvidet musikkundervisning i skoletiden.

• Press på skolen førte til at en forlot utvidet musikkundervisning og tilbudet ble organisert som Musikkskole i 1987, etter en positiv avstemming i kommunestyret. Undervisning på Ålgård ble nå fl yttet til ettermiddag og Per Heien gikk over fra å være fagrettleder til å bli rektor, med kontor på Bærland skole. Dirdal og Oltedal fortsatte med utvidet musikkundervisning i skoletiden.

• Musikkbarnehage opprettes og jentekoret blir en del av musikkskolen.

• 1988, Toril Tveit Munthe-Kaas rektor i 20% stilling, resten grunnskole. Kontor på loftet i Oftedalshuset ved siden av ungdomsskolen. Desentralisert undervisning.

• 1990, forslag om nedlegging av Musikkskolen, men dette ble nedstemt i kommunestyret.

• 1990, Irene Ivesdal rektor, vikariat 1 år.

• 1992-93, Musikkskolen låner ’Ubergkontorene’ i daværende Helse og sosialsenter, nå Rettedalen 11. Her kunne bare en lærer undervise om gangen pga lydforhold.

• 1994, Lisen Haugen Dahl rektor, vikariat 1 år.

• 1997-98, flytter til Solås skole både adm og deler av undervisningen.

• 1998, innføring av dans og drama.

• 2000, flytter adm og undervisning til Ålgård skole, litt desentralisert undervisning fortsatt, et undervisningsrom og resten i klasserom.

• 2002, Lisen Haugen Dahl rektor.

• 2002, skiftet navn til Gjesdal kulturskole.

• 2005, innføring av visuelle kunstfag.

• 2010, Siri Andersen rektor.

• 2011, adm og undervisning flyttes til Bærland skole, fortsatt pianoundervisning på Dirdal.

• 2012, Ingvild Arnevik Aadnøy rektor.

• 2022, Selmer Simonsen rektor, vikariat 1 år.