Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 97642892 Send oss e-post
Redaktør: Jonas Skartveit Rogne, rektor
Serviceerklæring og forventninger

Serviceerklæring fra Gjesdal kulturskole
Gjesdal kulturskole gir et opplæringstilbud i kunstfag preget av kvalitet, glede og variasjon tilpasset den enkelte elev. Faglærer kommer godt forberedt til undervisningen og gir elevene tilbakemeldinger som fremmer læring.

Kulturskolen underviser både individuelt og i grupper. Gruppeleksjoner i musikk utgjør minst 30 minutters undervisning per uke, mens individuell undervisning utgjør minst 20 minutter per uke. Skolen oppmuntrer elever til å delta i samspill, og tilbyr utvalgte elever undervisning i dette. I perioder kan den individuelle undervisningen organiseres i grupper.
Gruppefagsundervisning utgjør minst 40 minutters undervisning per uke.

Kulturskolens personale har et godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere om opplæringen. I løpet av skoleåret gis det tilbud om utviklingssamtale mellom elev/foresatte og faglærer. I gruppefagsundervisningen dans, teater og billedkunst får foresatte mulighet å følge en undervisningsøkt, samt en individuell samtale ved behov. Skoleåret starter med felles oppstartsmøte for alle elever og foresatte. Kulturskolen gjennomfører årlig brukerundersøkelse for elever og foresatte for at alle skal kunne medvirke direkte til utvikling av egen kulturskole.

Alle elever får i løpet av undervisningsåret tilbud om å medvirke på minimum én konsert, forestilling eller utstilling som inngår i kulturskolens undervisningstilbud. Kulturskolen har enkelte større felles arrangement hvor et utvalg elever representerer disiplinen. I løpet av skoleåret gjennomføres en eller flere prosjektuker. Oppdaterte semesterplaner ligger på hjemmesiden under hvert fag.

Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til oppgitt mobilnummer. Ved tap av undervisning flere enn 3 ganger per semester, dersom dette skyldes mangel på vikar, kan en ved skriftlig henvendelse til kulturskolen kreve kontingentreduksjon utover disse 3 gangene. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeur utløser ingen kontingentreduksjon.


Forventninger til elever og foresatte
Eleven er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget.
Eleven viser respekt for medelever og fellesskapet.
Eleven møter forberedt og i rett tid til undervisningen.
Instrumentaleleven disponerer instrument utenom skoletiden.
Elev/foresatte gir beskjed til faglærer ved fravær.
Ved umeldt fravær flere enn 3 ganger pr semester kan retten til kulturskoleplass opphøre.

Foresatte oppmuntrer og støtter eleven.
Foresatte legger til rette for at eleven kan følge undervisningsopplegget.
Foresatte skaffer tilveie nødvendige noter og utstyr etter avtale med faglærer.
Foresatte gir nødvendig informasjon om eleven og holder god kontakt med faglærer.
Foresatte plikter å oppdatere riktig kontaktinformasjon og forholde seg til beskjeder fra kulturskolen.