Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 97642892 Send oss e-post
Redaktør: Jonas Skartveit Rogne, rektor
Tillatelse til bruk av bilde, film og lyd i kulturskolen

Bilde, film og lyd 
Elever/foresatte må i forbindelse med søknad til kulturskolen bekrefte/avkrefte tillatelse til bruk av bilde, film og lyd i kulturskolens markedsføring. De aller fleste svarer ja på dette. For de som svarer nei, må vi informere om at på arrangement kan både vi, publikum, eller media filme eller ta bilder. Det vil da være foresattes ansvar å be om at eleven ikke deltar på arrangement der dette kan skje. Ved større filmprosjekt bes det om ekstra tillatelse, som i skjema under. 

Streaming gjennomføres for å gi publikum som ikke kan være fysisk tilstede en digital deltakelse. Dette kan enten gjøres åpent eller på lukket gruppe. Mottakere på lukket gruppe får en link/nettadresse for å delta. Det presiseres at videreformidling fra lukket gruppe ikke er tillatt! 
Viktig elevmedvirkning 

Gjesdal kulturskole gjør sitt ytterste for å velge ut materiale som elevene er komfortable med. Dersom en elev skulle ønske å få fjernet bilde/film/lyd som er lagt ut, vil dette gjøres umiddelbart. Det er helt ok å be om dette - gi beskjed til lærer eller rektor!   

Kulturskolen prøver å etterstrebe og slette alle offentliggjorte filmer innen 2 år. 

Skjema ligger i høyremenyen.