Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 47 86 49 59 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Ingvild Arnevik Aadnøy
Betalingsinformasjon

Ved påmelding i kulturskolen aksepterer man følgende betingelser:

Elevkontingenten faktureres to ganger årlig, og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem. Kontingentsatsene fastsettes for ett år om gangen og justeres per 1. januar i forbindelse med behandling av kommunens budsjett- og økonomiplan.

Det gis halv semesterpris ved opptak etter høstferien i høstsemesteret, eller etter påskeferien i vårsemesteret. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Avtalen er økonomisk bindende semestervis. Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for kommende høstsemester 1. mai. Skriftlig utmelding må sendes rektor.

Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens rektor innen 1. august. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding kan skolen kreve kontingent for påfølgende semester.

Nye elever har en gratis prøvetime. Permisjon kan innvilges ved langvarig sykdom eller midlertidig flytting fra kommunen. Skriftlig søknad sendes rektor.

Ved tap av undervisning flere enn to ganger per semester, dersom det er kulturskolen som avlyser, gis det kontingentreduksjon utover disse to gangene. Videoundervisning regnes som undervisning og skal foregå i tidsrommet eleven skulle hatt timen fysisk. Reduksjon i pris trekkes fra påfølgende semesters kontingent.

Gjesdal kulturskole har ikke søskenmoderasjon. Det kan søkes inntektsbasert friplass med søknadsfrist 1. juni. Faktura sendes ut ca. midt i semesteret. Eventuelle klager sendes skriftlig til rektor.

Mail til kulturskolen: kulturskolen@gjesdal.kommune.no