Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 97642892 Send oss e-post
Redaktør: Jonas Skartveit Rogne, rektor
Reglement egenandel

Kontingentreglement
Alle priser er per semester (halvt år)

Kontaktmail: kulturskolen@gjesdal.kommune.no

Egenandel faktureres to ganger årlig, og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem.
Satsene fastsettes politisk for ett år om gangen, og justeres per 1. januar i forbindelse med behandling av kommunens handlings- og økonomiplan.

Ved påmelding til kulturskolen aksepterer man følgende betingelser:

  • Avtalen er økonomisk bindende og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av rektor innen gjeldende frist
  • Lærere kan ikke motta utmeldinger
  • Utmeldingsfrister:
    - For vårsemesteret 1. desember
    - For høstsemesteret 1. juni
  • Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp
  • Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve enten et gebyr på kr 500,- eller hele kontingenten for påfølgende semester

Faktura sendes ut i oktober og mars.
Nye elever har en gratis prøvetime, og hvis plassen ikke beholdes må skriftlig utmelding være mottatt av rektor innen 3 dager etter prøvetimen.
Permisjon kan avtales med rektor.
Det kan søkes inntektsbasert friplass.
Gjesdal kulturskole har ikke søskenmoderasjon.
Det gis halv semesterpris ved opptak etter høstferien i høstsemesteret, eller etter påskeferien i vårsemesteret.
Videoundervisning regnes som ordinær undervisning og gir ikke refusjonsgrunnlag.
Ved avlyst undervisning flere enn tre ganger per semester, dersom det er kulturskolen som avlyser, kan man få redusert egenandel for timer utover dette. Foresatte må da sende krav om reduksjon til kulturskolen. I dette inngår ikke omorganisering av undervisningen eller uker med fellesprosjekter hvor ordinær undervisning utgår.
Innbetalt egenandel refunderes ikke.