Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 97642892 Send oss e-post
Redaktør: Jonas Skartveit Rogne, rektor
Kjenner du en sangerspire i magen?

Litt om det å synge

•    Hvorfor synger du?

•    Hva betyr det å synge for deg?

•    Hvilke opplevelser gir det deg?

Det er spørsmål som det kan være fint for deg å tenke gjennom før du skal starte med sangundervisning.

Gjesdal kulturskole tilbyr innen sang:

- Individuell undervisning  fra og med 5. trinn, hvor undervisningen er enetimer på 20 minutter

- Sanggrupper for 1. - 2. trinn og 3. - 4. trinn, hvor undervisningen er gruppetimer på 40-45 minutter

Sangundervisning er en ganske intim arbeidssituasjon. Stemmearbeid er nært knyttet opp mot følelser og identitet. Det er viktig at du er med på å ha en åpen dialog med læreren din og er det faglige saker du føler behov om å ta opp så er det aller best du gjør det direkte med læreren. Dette forholdet må bygge på tillit begge veier.

 

Enhver stemme er unik

Det er viktig at du fokuserer på egen utvikling og måler deg ut fra dine egne personlige forutsetninger.

 

Hva skal du lære?

Opparbeide deg grunnleggende ferdigheter på instrumentet ditt. Sangernes instrument er kropp.

•    Holdning, anatomi og tonedannelse

•    Pust og støtte. Lære hvordan pusten er sentral i lydproduksjonen.

•    Avspenning og energi. Det å synge er en aktiv handling som krever en riktig energistrøm og en riktig avspenning.

•    Registertrening: trene høyde og dybde i stemmen.

•    Lære å uttrykke deg gjennom stemmen; formidle tekst og musikalsk uttrykk.

•    Artikulasjon.

•    Ta vare på stemmen din og utvikle den videre.

•    Klare å tilegne deg ukjent arbeidsstoff, for eksempel gjennom å kunne lese og forstå et notebildet.

•    Repertoarkunnskap.

•    Fremføre musikkstykker du ha arbeidet med.

Dette er en spiral der detaljnivået stadig blir mer omfattende ettersom ferdighetene øker.

 

Hvordan skal du arbeide:

•    Bruke øvelser du har lært på timen. Det viktigste arbeidet foregår hjemme mellom timene.

•    Å øve er mer enn å synge gjennom en sang flere ganger. Å øve er å jobbe grundig med enkelpartier/ mindre fraser, lytte aktivt til det du gjør, og prøve å forbedre det du ikke er fornøyd med.

•    Å ta opptak av egen øving kan være en fin måte å gjøre deg opp din egen mening om syngingen din.

•    Lytte aktivt på ulike sangere og sjangere. Du lærer mye av å lytte på andre.

•    Delta aktivt på seminarer, workshops og konserter.

•    Jobbe med ulik type musikk. Om du er villig til å gå nye veier kan det være en spennende måte å oppdage nye sider ved stemmen din.

 

Organisering av undervisningen:

•    Enkeltundervisning

•    Gruppeundervisning

•    Seminar/prosjekter/workshops

•    Konserter

Alle elever skal få mulighet til å delta på minst en konsert per år. Det er faglærers kvalifikasjoner og pedagogiske hensyn som ligger til grunn for utvelgelse av elever til konsert.

Her kan du se noen sangere som har vært elever ved Gjesdal Kulturskole.