Meny
Velg seksjon Forside
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 47 86 49 59 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Ingvild Arnevik Aadnøy
PIANO

Piano er et av de mest tiltrukkende intrumenter fordi den har en fantastisk klang,
en stor spekter av uttrykksmuligheter og en bred bruk i de fleste musikalske
sjangrene. Den klinger godt både alene og sammen med andre instumeneter.
Å spille piano bringer glede, mestring og mulighet til selvutfoldelse.
Du kan spille solo, med band, med orkester eller å akkompanjere til et annet
instrument eller stemme. Hvis du liker å komponere er pianoet også veldig egnet

til det.

 

Vi hjelper deg til å utvikle din musikalske interesse og oppleve gleden ved
musikkmestring.

Målgruppe: fra 6år

Organisering: Eleven får individuell undervisning hver uke i 20 min. (vi følger
skoleruta)

Mål/Innhold:
- eleven vil lære å spille piano med basis i klassisk tradisjon, og undervisningen
tilpasses elevens nivå, alder, ferdigheter og ambisjoner.
- I oppstarten tar vi utgangspunkt i melodier som elevene kjenner.
-Det blir lagt vekt på variasjon innen repertoar og metode.
-Notelære er en forutsetning for pianoundervisningen.
- I undervisningen legges det vekt på å oppøve et godt gehør,
en god rytmesans og musikalitet i tillegg til god teknikk, notekunnskap og
besifringsspill.

Tid: Ukedager på ettermiddag/kveldstid.

Forventninger: Elevene må ha tilgang til eget piano eller keyboard hjemme for
å kunne øve og få fremgang mellom timene.

Som en del av undervisningen legges det til rette for at eleven får trening i å
opptre for et publikum alene og i samspill med andre.