Utleie av skolen

Det er mange som ønsker å leie gymsal og kjøkken på Brattbaken skole til ulike arrangementer. Det synes vi er kjempehyggelig! Grunnet mye fast utleie er gymsalen ikke ledig ukedager, kun i enkelte helger. Ta kontakt med Marit, inspektør på Brattbakken, på telefon 415 35 962 dersom du ønsker å leie.

Det er også mulig å leie SFO-lokalene på Heståsen skole. Ta kontakt med Tor, inspektør på Heståsen, på telefon 415 35 961 dersom du ønsker å leie.