Kontaktinformasjon

Skolen og SFO benytter Visma Flyt Skole i kommunikasjonen mellom skole/SFO og hjemmet.

For at dette skal virke godt må all kontaktinformasjon være oppdatert og riktig. Det gjelder særlig foresattes epostadresser og mobiltelefonnummer.

Registrering og oppdatering gjøres av foresatte i Visma Foresattportal. Logg inn med ID-porten. Lenke: Foresattportalen

For den daglige kommunikasjonen med skolen brukes Visma Min skole - foresatt-app fra Google Play eller App Store.

Les mer om hvilke oppgaver du løser i Foresattportalen og Min skole - foresatt-appen, på Kristiansand kommunes hjemmeside: Her

 

Om du ikke har mottatt mail fra skolen ang. førskoledag og klasselister (tor.skarprud@kristiansand.kommune.no), ligger du ikke inne med epost i systemet.