Åpen skole 5. juni

Onsdag 5. juni kl. 17.30–19.30 for elever og familier

Åpen skole innebærer også en jobb for dere foreldre, så les dette brevet nøye.

Velkommen til Åpen skole som består av:

  • Aktiviteter
  • Kafeteria
  • Utstilling av elevarbeider
  • Sommeravslutninger for de fleste trinn

Foreldrene har i alle år vært aktive bidragsytere til å gjøre Åpen skole til et hyggelig samlingspunkt for barn og voksne. Denne fine tradisjonen fører vi videre og inviterer til Åpen skole på Heståsen skole. Siden 5. trinn nettopp hadde en stor jobb med 17. mai-arrangementet, slipper de dugnadsinnsats denne gangen. 7. trinn forbereder egen avslutning, og de har heller ikke oppdrag, men er selvfølgelig hjertelig velkomne.
Aktivitetene er gratis.

I år inviteres også høstens skolestartere med sine foreldre til Åpen skole.

 

Utstillinger (Ansvar: Lærerne)

Trinnene kommer til å ha utstillinger i klasserommene. Forarbeidet og gjennomføringen av denne delen av arrangementet er det lærerne som har ansvar for.

Aktiviteter og kafeteria (Ansvar: foreldrekontakter og resten av foreldrene)

Foreldrekontaktene på de enkelte trinn står ansvarlig for at dette blir gjennomført. Men, foreldrekontaktene skal ikke gjøre jobben alene. Det er viktig å merke seg at det er alle foreldrene på trinnene har ansvaret for aktivitetene.

 

Alle elevene får deltakerkort. Det skal de ha med seg rundt og få merket når de er med på aktiviteter. Småsøsken kan også få kort ved å henvende seg i kafeteriaen eller på de ulike aktivitetene. Kafeteriaen deler ut en overraskelse og merker av på kortet. Alle må være med på minst 4 aktiviteter før de får overraskelsen, men kortet skal være med hele tiden.
I år skal vi ha følgende aktiviteter:

Aktivitet Sted  Ansvar 
Lengdehopp  Grusbanen 1. trinn
Kafeteria  SFO og ute  4. trinn
Limbo Ved gult bygg  3. trinn 
Pil og bue  Ved hvit bygg  2. trinn 
Triksekonkurranse  Grusbanen  3. trinn 
Hoppestokk og stylter  Ved blått bygg  2. trinn 
Kino  Gult bygg  6. trinn 
Hoppetau og strikk  Ved rødt bygg  6. trinn 

Skolen har utstyret dere trenger, og vi setter det klart i gangen på hvitt bygg. Dere henter utstyret der før aktivitetene starter.

De som har ansvaret for aktivitetene, bør være tidlig på skolen og ha alt utstyret klart til aktivitetene starter kl. 17.30.

Lykke til med arbeidet!

Vi gleder oss til å treffe alle sammen til noen hyggelige timer onsdag 5. juni.