6-ukers bolker

Mye av det vi gjør på Hånes skoleenhet, foregår i tverrfaglige bolker. Det varierer fra trinn til trinn og periode til periode hvilke fag som er med. Hele skolen har de samme periodene med de samme overskriftene.

 

Du og jeg og vi to
Sosiale ferdigheter og samspill med andre. Elevene skal skape vennskap og tilhørighet og forstå at vi er et større fellesskap med alle mennesker.

Vi er digitale
Vår digitale hverdag; berikelser og utfordringer. 

Vi skaper
Vi er skapende mennesker innen kunst, kultur, ulike idretter og sport.

Planeten vi deler
Vi deler en jord sammen med andre som både tenker allerledes enn oss og som har en helt annen kultur og historie.

Naturen vi låner
Vi låner en natur som er i endring.  Jordbruk, industri, vær og klima.

Helse og livsglede
Helsen vår er viktig, både fysisk og psykisk helse. 

 

6-ukersbolkene er samlet i en oversikt i et årshjul. Der er også de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap samt Bærekraftig utvikling (lenker til overordnet del av læreplanen).