Førskoledag - 31.05.23

Deres barn inviteres med dette til å være med på førskoledag på Heståsen skole:

Onsdag 31. mai 2023 kl. 09.00 - 12.00.

Barna vil møte lærerne og de andre elevene på trinnet. De vil også oppleve litt av hva det betyr å være skoleelev før den egentlige skolegangen begynner. Det er viktig at så mange som mulig blir med på denne dagen. Vi ønsker at skolebarna skal være midtpunkt, derfor ber vi om at dere prøver å skaffe barnevakt til småsøsken som ikke er i barnehage.

Fra begynnelsen av førskoledagen er dere foresatte sammen med barna i klasserommene frem til ca. kl.10.00. Da samler vi dere foreldre på SFO-kjøkkenet, hvor dere vil få litt formasjon fra skolens ledelse og SFO. Når denne samlingen er ferdig, er dere fortsatt velkommen til å være her for å samtale med andre foresatte, skolens ledelse eller bare ta en kaffekopp. Barna er ferdige kl. 12.00 og må hentes da.

Det blir spisepause ca. kl.11.00, så barna må ha med seg niste (mat og drikke).

VIKTIG:
Vennligst gi oss svar på om dere kommer på førskoledagen innen mandag 29. mai 2023.
Svar leveres på digitalt skjema, se under.

Påmelding - førskoledag

Med vennlig hilsen
Thomas Dyrdahl, rektor