Beskjed ved fravær

Gi beskjed om fravær i appen Min skole - foresatt. (Telefon er nødløsning.)

Skolen og dere foreldre skal være trygge på at elevene er på skolen når det forventes. Derfor må skolen få beskjed når eleven er syk eller av andre årsaker ikke kommer på skolen til vanlig tid.

 

Kortversjon av rutinene:

Min Skole - foresatt
Min Skole - foresatt er en enkel og brukervennlig app som gjør det lett for de foresatte å holde seg oppdatert. Varslinger i appen sørger for at foresatte får beskjed direkte på mobilen. Les mer om Min skole - foresattkommunens hjemmesider.

Om dere ikke har mulighet til å gi beskjed gjennom Visma, kan dere gi beskjed på telefon. Dere ringer da skolens sentralbord telefon 415 35 959, helst mellom 08.00 og 08.15.

Tilbakemelding til dere foreldre: Hvis elever ikke er møtt og vi ikke har registrert noen beskjed, vil vi ringe dere senest klokken 09.00.

 

Rutiner ved elevfravær

  Situasjon Handling Hvem 
 1  Eleven er syk og må være hjemme fra skolen.

Meld fravær i Visma Flyt Skole (appen)

Hvis du ikke kan bruke appen, kan du ringe skolen på 415 35 959 mellom 08.00 og 08.15

 Foresatte
 2  Eleven blir syk i løpet av skoledagen. Foresatte kontaktes på telefon, og det avtales om eleven skal hentes eller gå hjem  Skolen
 3  Eleven kommer sent Meld fra i Visma Flyt Skole (appen)  Foresatte
 4  Eleven mangler ved skoledagens begynnelse uten at skolen har fått beskjed

Skolens administrasjon informeres, og foresatte blir oppringt senest kl. 09.00

Hvis skolen ikke får tak i foresatte, iverksettes punkt 7

 Skolen
 5  Eleven må forlate skolen i løpet av dagen (tannlege e.l.) Meld fra i Visma Flyt Skole (appen)  Foresatte
 6  Eleven skal ha fri utover skolens ferier og fridager Søke om permisjon i foresattportalen: https://foresatt.visma.no/login/kristiansand
Eleven kan innvilges inntil 10 skoledager ekstra fri i løpet av et skoleår
 Foresatte
 7  Eleven blir borte i løpet av skoledagen
  1. Skolens ledelse varsles
  2. Foresatte varsles
  3. Leteaksjon iverksettes i samarbeid mellom skoleledelsen og foresatte
  4. Politiet informeres
 Skolen
 8

 Eleven har bekymringsfullt skolefravær, som kan være:

  • Mer enn 10 % fravær i løpet av en måned
  • Ofte for sent

Kontaktlærer har dialog med eleven og foresatte og vurderer om det er behov for et møte.

Dersom kontaktlærer og/eller foresatte er bekymret for videre fravær, rådfører kontaktlærer seg med sosiallærer (ev. ledelsen), og det kalles inn til møte innen 1 uke.

 Skolen