Mobil og mobilklokker i skole og SFO

Mobilklokker og mobiltelefoner skal ligge avslått i sekken hele dagen - på skole og SFO. Det står i ordensreglementet at mobilklokker eller mobiltelefoner kan bli inndratt.

Mange barn i barneskole/SFO-alder har mobilklokker. Mange av disse klokkene gir de foresatte mulighet til å GPS-spore barna sine, å kunne ringe til dem, samt at barna kan ringe tilbake. I tillegg kan barna ta bilder og filme med flere av disse klokkene. Det er utfordringer rundt dette. Noen av utfordringene går på barnas rett til personvern og beskyttelse fra overvåkning. Dette er rettigheter som de foresatte forvalter for sine egne barn.

I skolesammenheng kan det være problematisk at disse klokkene kan ringes til og samtale kobles opp uten at barna trenger å aktivt svare. Det muliggjør at foresatte kan lytte inn på barnas aktivitet, både i fritiden og på skolen. De foresatte har ikke rett til å overvåke aktiviteten i skolen uten videre. Dette berører ikke bare personvernet til eleven med klokke på armen, men medelever, lærere og andre ansatte på skolen som er i nærheten av klokkebæreren. Det kreves samtykkeerklæringer og taushetserklæringer for at de foresatte kan ta del av undervisning og aktivitet.

Derfor mener oppvekstdirektøren at skolene må ha samme holdning til disse mobilklokkene som vi har til mobiltelefoner på barnetrinnene. De skal ligge avslått i sekken, ute av syne fram til eleven går hjem. Det samme gjelder for SFO.

De foresatte vet at barna befinner seg på skolen/SFO i den oppsatte tiden, og skal ikke trenge å GPS-spore dem. Trenger de kontakt med barnet i løpet av skoledagen, så kan de kontakte skolen eller SFO.