SFO

Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets - og tilsyns tilbud for 1. – 4. trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur - og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå, og interesse hos barna. På SFO er det både pedagog, fagarbeidere og assistenter. Det er rektor ved skolen som har det overordnede administrative og pedagogiske ansvar.

SFO drives etter grunnskoleloven, forskrift om skolefritidsordning, de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd og retningslinjer for Kristiansand kommune.

Åpningstider:
SFO er åpen hver dag før og etter skoletid, fra kl. 07.30-16.30.
Sommerlukket i 4 uker.
Stengt julaften og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag er det åpent til kl.12.00.
Det er fem planleggingsdager.

For skoleåret 2023-2024 har vi planleggingsdag

31.juli

16.august

20.oktober

2.januar

10.mai

Redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen
Se kommunens hjemmeside

Søknad, endring og oppsigelse av plass.

 Kristiansand kommune bruker visma Flyt for administrasjon av plass på SFO. Om du ønsker å søke ,endre eller si opp plassen må du gjøre det på foreldreportalen. Oppsigelsestiden er på 1 mnd. fra dato til dato. Dette gjelder også reduksjon av plass. 

For skoleåret 2023-2024 starter vi opp SFO tirsdag 1.august.

 

Ferier
I skolens ferier må vi ha beskjed om dere vil benytte SFO eller ikke. Dere registrerer dette i Visma. Det er viktig for oss å vite hvor mange barn som kommer, for å kunne planlegge aktiviteter, samt sette opp bemanning. I skoleferiene må barna være på SFO innen kl:10.00.
Barna må ha med niste til et måltid i ferier.

Dagsrytmen
Vi har faste rutiner på SFO, men er fleksible slik at vi kan utnytte muligheter som skulle dukke opp. Under frileken kan barna benytte seg av alt materiell de har tilgjengelig, såfremt de holder orden og tar ansvar for de tingene de låner. Vi er ute hver dag, og i skolens ferier legger vi gjerne opp til turdager.


Kl: 07.30 - 08.30 

Vi starter med en rolig morgen på SFO kjøkkenet.
Det er mulig å spise medbrakt frokost.
Fra 08.15 går vi ut og tar friminutt, frem til skolen starter 08.30. 
 
Kl: 13.15 (12.45)

Barna blir ropt opp til SFO, og fulgt av en voksen inn på SFO (1. trinn).
1.trinn spiser først, deretter 2, 3, og 4. trinn.
Det serveres et enkelt måltid .
 
Kl: 13.45 - 16.00

Etter måltidet er det lek og aktiviteter.
Om våren og høsten går vi gjerne ut igjen etter maten.
 
Kl: 15.50 -16.30

Vi rydder klasserommene og oppholder oss på kjøkkenet den siste tiden, frem til SFO stenger 16.30.

Beskjeder
Ikke send muntlig beskjed med barnet. Er det endringer på avtaler så gi beskjed via Visma. Vi oppfordrer til å legge inn beskjedene før kl. 12.00.
Mobilnummer til SFO er: 41 53 59 65.

SFO leder har kontortid i skoletiden, og kan nåes på samme nummer.
Mail SFO leder: cecilie.w.frikstad@kristiansand.kommune.no