Skolehelsetjenesten

Vi har to helsesykepleiere på Hånes skoleenhet:

Heståsen skole
Solfrid Berg Hovden
917 80 681
Solfrid.berg.hovden@kristiansand.kommune.no
Tirsdager og onsdager

Brattbakken skole
Liv Marit Vabo
477 02 848
Liv.Marit.Vabo@kristiansand.kommune.no
Alle dager

Les mer om skolehelsetjenesten på kommunens hjemmeside.