Gå og sykle til skolen

Det er mange barn som går til skolen, men også en del som sykler eller blir kjørt. Noen ganger må barn kjøres, da er det viktig at dere bruker tildelt pass for å slippe av barna. Kanskje barna kan gå fra et busstopp litt før skolen!?

Vi oppfordrer alle om å la barna å gå til skolen, dette er bra for både kropp og miljø!

Sykling til skolen
Etter ny forskrift i opplæringsloven, er det de foresatte som avgjør når de vil la egne barn sykle til skolen.

Ut fra anbefalinger fra Trygg trafikk, oppfordrer skolen sterkt til at foreldre venter med å la barna sykle til skolen til de har avlagt skolens sykkelprøve på våren i 4. trinn. Alle som sykler til skolen skal bruke sykkelhjelm og parkere sykkelen på anvist plass.