Samarbeidsutvalget

Å sitte i skolens samarbeidsutvalg (SU) er en spennende utfordring for deg som er interessert i å bidra til en best mulig skole.

Møteplan skoleåret 2023-2024:

  • Onsdag 13. september
  • Onsdag 25. oktober
  • Onsdag 6. desember
  • Onsdag 24. januar
  • Onsdag 6. mars
  • Onsdag 24. april
  • Onsdag 29. mai

Alle møter starter kl. 18.30.

Kristiansand kommune om samarbeidsutvalg