Kontaktlærere på 1. trinn

1A Truls Abrahamsen (med briller på bildet)
1B Daniel Rossevatn (til venstre på bildet)
1C Tonje Eie Nordbø (ikke bildet)

Se også Planlegge skolestart