Publisert: 17. august 2023 | Sist endret: 17. august 2023 | Forfatter: Thomas Dyrdahl

Ny skolestruktur på Hånes

Etter iherdig innsats fra blant annet engasjerte foreldre vedtok kommunestyret i fjor en økonomiplan som åpner for raskest mulig bygging av nye skoler på Hånes. Det gjenstår mye planlegging og forarbeid, men her er de konsekvensene det er lov å håpe på:

  • Byggestart tidlig 2025 for ny ungdomsskole på Lauvåsen der elevene fra Hånes og Ve samles
  • Ny ungdomsskole mulig klar til skolestart høsten 2026
  • Brattbakken (4.-7. trinn) brukes Vigvoll skole midlertidig når ny ungdomsskole er klar
  • Brattbakken rives høsten 2026, og ny barneskole på Hånes (1.-7. trinn) kan muligens stå klar årsskiftet 2027-2028

Hvis alt går som smurt og skolene er klare så tidlig som vi håper, betyr det at:

  • 2015-kullet (dagens 3. klasse) går på ny barneskole i løpet av 7. klasse, mens 2016-kullet (dagens 2. klasse) begynner på ny skole når de går i 6. klasse
  • 2011-kullet (dagens 7. trinn) er de eldste elevene som får glede av ny ungdomsskole når de begynner 10. trinn.