Publisert: 14. november 2023 | Sist endret: 11. januar 2024 | Forfatter: Hans Georg Sollie

Mini Risk og online mestringskurs

Om Mini Risk

Mini Risk er et lavterskel mestringskurs for engstelige barn og ungdom, og som tilbys elever på mellomtrinnet og på ungdomsskoler. Gjennom Mini Risk får de unge ferdigheter til å mestre engstelige følelser gjennom erfaring med eksponering i konkrete situasjoner. Det unike med Mini Risk er fokuset på intensiv eksponering og høy grad av lærer og foreldreinvolvering. De voksne lærer å håndtere de unges engstelse på en hensiktsmessig måte og de deltar aktivt i eksponeringstreningen. Foreldre deltar på fire samlinger og lærere på to samlinger.

Gruppetilbud på skolen

Gruppen består av opptil 5 elever med 8 saminger på skolen, tilsammen 15 timer. Gruppene ledes primært av sosiallærer og helsesykepleier som har opplæring i Mini Risk. Tilbudet bygger på kognitive atferdsterapeutiske prinsipper.

Gruppene vil fortrinnsvis bli ledet av fagpersoner med helsefaglig og pedagogisk bakgrunn (helsesykepleiere og sosiallærere) som har tatt videreutdanningen “Mestringskurs for engstelige barn og unge” på UIA.

Gruppetilbudet er utviklet av psykologspesialist/forsker Åshild Tellefsen Håland i samarbeid med terapeuter fra ABUP. 

Målet med Mini Risk

Hovedmålet med Mini Risk er å gjøre effektiv hjelp til engstelige barn lett tilgjengelig. Det er et mål å redusere uhensiktsmessig tilrettelegging og gi fagfolk innen skole og helse kompetanse til å håndtere engstelige barn på en best mulig måte.

 • Lære barn og unge nye ferdigheter for å mestre engstelige følelser og klare å gjøre de tingene en ønsker å gjøre
 • Lære foreldre og opplæringspersonell å takle ungdommens angst på en hensiktsmessig måte

Hvorfor Mini Risk?

Målet er at alle skolene i kommunen kan tilby mestringsgruppe til elever som har behov for hjelp til å håndtere engstelse. Etter prosjektperioden vil det være utdannet ca. 100 representanter fra skole og helse med denne kompetansen i kommunen.

Engstelse blant barn og unge

Engstelse er en stor og økende vanske blant barn og unge. I de aller fleste klasserom sitter det flere elever som strever med engstelse. I beste mening tilrettelegges det for denne elevgruppen med mange varianter av tilrettelegging hvor de fleste handler om å utøve ulike oppgaver/aktiviteter i mindre omfang - for å slippe de ubehagelige følelsene. Imidlertid fører slike tilrettelegginger til at mange opplever at engstelsen øker dersom tilretteleggingen ikke har en klar plan som legger opp til å utfordre seg med hensiktsmessig støtte i prosessen.

Erfaringsmessig har det over lengre tid vært utstrakt tilretteleggelses kultur på skolene. Dette kan få store konsekvenser for det enkelte barn som på sikt kan gi risiko for sårbart skoleoppmøte, drop-out, tidlig uførhet og andre psykiske helseproblemer. Man ønsker å komme inn så tidlig som mulig, redusere tilrettelegging før engstelsen utvikler seg til å bli mer alvorlig og får et kronisk preg.

Online mestringskurs, e-risk

E-Risk er et online mestringskurs for å hjelpe engstelige barn og unge mellom 12 og 18 år til å mestre engstelsen sin.  

 • E-Risk ble lansert 8.mai 2023
 • Målet med E-Risk er å hjelpe engstelige barn og unge til å tørre mer, og unngå mindre.

E-Risk består av en barne- og ungdomsmodul, foreldremodul og lærermodul.

 • Det gir foreldre og skole anledning til å få kunnskap og trygghet til å bistå egne barn eller elever med og håndtere engstelse på en hensiktsmessig måte.
 • Det er laget sju hovedfilmer om forskjellige angstlidelser/OCD med påfølgende informasjon, samt råd og tips til hvordan håndtere disse.

Er barnet ditt engstelig?

Hvis barnet/den unge svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan de sannsynligvis ha nytte av dette kurset:

 • Unngår du å presentere foran klassen/ rekke opp hånda i klassen på grunn av engstelse?
 • Er du redd for at andre skal se at du er nervøs?
 • Er du redd for å sove alene eller overnatte hos andre på grunn av engstelse?
 • Unngår du å gjøre ting du er redd for?
 • Sliter du med å være på steder med mange mennesker?
 • Er du redd for å få panikkanfall?
 • Bekymrer du deg mye?

Skolen åpner opp for å kjøre nytt mestringskurs på nyåret (våren 2024).

Påmelding og informasjon

Ta kontakt med helsesykepleier og/eller sosiallærer for eventuell mer informasjon og påmelding til kurs:

Liv Marit Vabo (helsesykepleier): Liv.Marit.Vabo@kristiansand.kommune.no 

Hans Georg Sollie (sosiallærer): Hans.Georg.Sollie@kristiansand.kommune.no