Historie

Skolen ligger sentralt plassert rett ved Songdalselva og kun få minutters gange fra Nodeland sentrum med bank, bibliotek, butikker og jernbanestasjon.

Med jernbanen tar det kun 8 minutter til Kristiansand sentrum.

Ungdomsskolen lå tidligere på Fagermoen (Nodeland sentrum), men ble i 2006 flyttet ned til Nodelandshallen i en totalrenovert skole (tidligere barneskole) i 2006.
Elevene er organisert i klasser på hvert trinn som hver har sin kontaktlærer. Hvert trinn har sin avdeling med egen inngang, baserom til hver storgruppe, grupperom og arbeidsrom for ansatte på trinnet.


I tillegg har skolen en stor vesttibyle, skolebibliotek, gode avdelinger til kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og musikk.
Kroppsøving foregår i Nodelandshallen som ligger vegg i vegg med skolen.

De grunnleggende ferdigheter med ekstra fokus på den tredje leseopplæring, tilpasset opplæring og daglig bruk av IKT er satsingsområder ved skolen i inneværende periode. Skolen har bl.a. en god CB-dekning, SmartBoard og prosjektorer i alle klasserom.

På skolen går det ungdommer fra mange ulike nasjoner og skolen er en "Ingen utenfor"-skole.
Det vil si at man har et mål om at alle skal føle seg inkludert og skolens visjon er således "Et godt sted å være - et godt sted å lære".