KOMFUG

Kristiansand sitt Kommunale foreldreutvalg 

Hvem er de og hva gjør de?

Hva betyr dette for meg og mitt/mine barn?

 

Har du hørt om KOMFUG? 
Lurer du på hvem dette er og hva de driver på med? 
KOMFUG står for kommunalt foreldreutvalg som representerer alle Foreldreutvalg (FAU)ene i kommunen vår. 
Kommunale foreldreutvalg driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i kommunen, og har en god dialog med skoleeier.
KOMFUG er opprettet på frivillig basis.
For mer informasjon, sjekk hjemmesiden:  https://www.komfug.no/