Hvor henvender jeg meg?

På Songdalen ungdomsskole ønsker vi at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med hverandre.

Det kan derfor være godt å vite hvem man bør kontakte om det er noe man lurer på.

Ditt naturlige kontaktpunkt som foresatt vil være ungdommens kontaktlærer.

For generelle henvendelser ringer du skolens hovednummer, 38 18 59 60, og treffer vår eminente kontorleder Anja.

Det finnes imidlertid andre som også kan være behjelpelige;

Foreldrekontakten:
- Når du har en god ide til noe sosialt for klassen. 
- Hvis du trenger støtte til å ta opp noe som er vanskelig.

Kontaktlærer:
- Når du vil snakke om ditt barns læring. 
- Når du vil snakke om ditt barns trivsel på skolen. 
- Når du skal melde fra om at ditt barn blir fraværende (Sykdom, tannlegebesøk m.m.)
Send gjerne en melding i Visma-appen, eller kontakt kontaktlæreren via mail via "Ansatte".

Skolens administrasjon:
- Kontorleder har god oversikt og kan besvare de fleste henvendelser.
- Ønsker du direkte kontakt med skolens ledelse? Da ringer du hit.

Spesialpedagogisk leder:
- Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt i forbindelse med elever som sliter med faglig eller sosial utvikling. 
- Spesialpedagogisk leder er bindeledd mellom skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Sosiallærer:
- Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt med sosiallærer, eller ved direkte henvendelse, hvis barnet ditt blir plaget eller ikke finner seg til rette på skolen. 
- Sosiallærer er bindeledd mellom skole og andre hjelpere som PPT, BUP, barnevern, familiesenter og helsetjeneste.

Rådgiver:
- Gjennom rådgiver kan du få råd om tilvalgsfag, valgfag og videregående opplæring.
- Rådgiveren er bindeleddet mellom ungdomsskolen og videregående opplæring.