Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten administreres av helsesykepleier. Fysioterapeut, familiesenter og  evt. andre fagpersoner trekkes inn ved behov.

Vår oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Vi ønsker å medvirke til at ungdommene aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse og trivsel. Dette gjøres bla. gjennom helseopplysning, rådgivning og veiledning både individuelt/i grupper, helseundersøkelse, oppfølging av enkelt elever og vaksinering. Ved undersøkelse og behandling av sykdom, må fastlege kontaktes.

I skoleåret 2022/2023 gjennomføres:

8.trinn: Helsesamtale med høyde-/vektmåling.  
9. trinn: Oppfølging ved behov.  
10. trinn: Boostrix polio (DTP-IPV). Vaksinasjon mot drifteri, strivkrampe, kikhoste og polio.

En viktig del av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foresatte når de tar kontakt for samtale, råd og veiledning. Helsesykepleier har taushetsplikt og utgir ikke personlige opplysninger uten samtykke fra elev/foresatte.

Helsesykepleier på Songdalen ungdomsskole er Siri Hagen Bakke.
Kontortiden hennes på skolen er 

Hun kan nås på følgende måter:
Tlf.: 381 85 960
Mail: siri.hagen.bakke@kristiansand.kommune.no

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt!
Les mer om skolehelsetjenesten i Kristiansand. Du finner også informasjon på nettsiden til folkehelseinstituttet.