Foreldrenettverk

Hva er et foreldrenettverk og hvordan kan dette blir et trygt og godt sted for foreldre å være?

 

I kristiansand er vi så heldig å ha et aktivt Kommunalt foreldre utvalg ( KOMFUG) som jobber for at elever, foreldre og ansatte i skolen skal få et godt samarbeid. En av tingene de har jobbet med er Foreldrenettverk
Her finner du KOMFUG sin veileder til hvordan et foreldrenettverk kan fungere.
FAU ved Songdalen ungdomsskole anbefaler at hver klasse bruker denne veilederen aktivt. Et velfungerende foreldrenettverk har vist seg å være med på å skape inkludering, mangfold og toleranse. Det har også blitt en arena hvor nye vennskap dannes. Et foreldrenettverk som fungerer i fredstid vil stå bedre rustet dersom det skulle komme opp saker som blir tøffere å håndtere. 
Ønsker du å leser mer om hva KOMFUG er og hva de jobber med, så gå inn på denne linken: https://www.komfug.no/