Rådgiver

Rådgiver
Rådgiveren veileder og informerer elever på Songdalen ungdomsskole om videregående opplæring. I tillegg bistår rådgiver med innsøking, besøk, hospitering og møter med aktuelle videregående skoler.  Rådgiver organiserer bedriftsbesøk, og gjør avtale om arbeidsuke / arbeidspraksis for de elevene det kan være aktuelt for på 10. trinn. 

Torhild Kittelsen er skolens rådgiver.
Kontaktes på 984 68 744 eller på Visma-appen. (Visma foresatt)


Valgfag

Valgfag ble innført i 2012 som et tilbud på ungdomsskolene. Innholdet skal bære preg av aktivitet og være praktisk rettet. Elevene har1,5 timer i gjennomsnitt pr. år.
Valgfagene ligger på slutten av dagen fordi det er nødvendig med utvidet tid til enkelte aktiviteter/bedriftsbesøk el.
8. og 9. trinn har valgfag på samme tid og det er da mulig med aldersblandede grupper og en mulighet for elevene til flere valg.

Songdalen ungdomsskole tilbyr følgende muligheter for i skoleåret 2023/24: 

8. og 9. trinn:
Fysisk aktivitet og helse
Innsats for andre
Utvikling av produkter og tjenester
Friluftsliv
Programmering

10.trinn:
Trafikk
Utvikling av produkter og tjenester

Elevene skal sette opp tilbudene i prioritert rekkefølge.
Enkelte kan bli satt opp på andre ønsker dersom en gruppe blir for liten til å kunne opprettes eller at for mange elever velger samme gruppe.
Når elevene har fått tildelt et valgfag, foreligger det ingen klagerett. Bytte vurderes bare når særlige hensyn tilsier det. Eleven kan ikke klage på hvilket valgfag han eller hun tildeles.

Fremmedspråk 2

Elever som starter på 8. trinn, skal velge mellom et nytt fremmedspråk eller arbeidslivsfag.  
Elevene skal ha standpunktkarakter og kan komme opp til muntlig eksamen i 10. klasse i det faget de velger. Karakteren vil telle ved inntak til videregående opplæring.  

Songdalen ungdomsskole tilbyr følgende muligheter i skoleåret 2023/24:

  • Tysk
  • Spansk
  • Arbeidslivsfag