Slik gjør vi det på Songdalen ungdomsskole

Trygghet - Trivsel - Læring
Songdalen ungdomsskole er en grunnskole i Kristiansand kommune. Skolen er en 8.-10.-skole. 
Skolen vår ligger naturskjønt til med skogen som nærmeste nabo som innbyr til lek og naturopplevelser.

Skolens organisering

Skolen er organisert med tre avdelinger på hver sin base.

En variert skoledag

Skoledagen starter kl. 08.45 og varer til kl. 15.00 alle dager, med unntak av onsdager. Skoledagen avsluttes på onsdager kl.12.35.
Alle økter er på 60 minutter. Det er 15 minutters friminutt mellom 1. og 2. økt. Midt på dagen mellom økt 2. og 3. er det langfri på 35 minutter. Langfri starter fra kl. 11.00 og innledes med skolemåltidet. Der er et 15 minutters friminutt mellom 3. og 4. økt, samt et 10 minutters friminutt mellom 4. og 5. økt.

1. time: 08.45 - 09.45  
   Friminutt: 09.45-10.00
 2. time: 10.00 - 11.00  
   Langfri: 11.00 - 11.35
 3. time: 11.35 - 12.35  
   Friminutt: 12.35 - 12.50
 4. time: 12.50 - 13.50  
  Friminutt: 13.50 - 14.00
 5. time: 14.00 - 15.00  


Et skoleår med undervisning og fridager

Skoleåret starter opp i midten av august og strekker seg over 38 uker. Det er normalt sett høstferie for elevene i begynnelsen av oktober, juleferie mellom jul og nyttår, vinterferie i mars og påskeferie i april. I tillegg til feriene kommer enkelte fridager. For oppdatert oversikt over ferie og fridager vises det til kommunens nettside. Skoleåret slutter i siste halvdel av juni. Skolen følger den nasjonal læreplan for grunnskoleopplæring.

Overordnede temaer gjennom hele skoleåret.
Livsmestring, media, kommunikasjon og teknologi.

Internasjonalisering og solidaritet
Hvert år arrangerer vi "Aksjonsdagen", hvor vi har fokus på å gi, i stedet for å få. Aksjonsdag foregår på en ettermiddag hvor formålet i tillegg til å gjennomføre en gøy og annerledes skoledag, samler inn mest mulig penger. Disse pengene går til våre 9 fadderbarn i India.
I den sammenheng har vi også en "Internasjonal uke", hvor ulike fag er involvert.

Satsingsområder
Over har du lest litt om hvordan skolen drives og hvordan vi forsøker å skape en variert og spennende skolegang. Skolens fokus styres av nasjonale føringer, kommunale satsinger og skolens egne prioriteringer.