Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Daniel Håkestad
Rektor/enhetsleder
Telefon: 98688777
Hanne Cathrine Skaar
Konstituert assisterende rektor
IKT-ansvarlig
Telefon: 91833898
Anja Heskestad
Konsulent
Telefon: 38185960
Torhild Kittelsen
Rådgiver, faglærer
Telefon: 98468744
Ragnhild Gulbrandsen Andresen
Sosiallærer, faglærer
Telefon: 91343912
Dordi Nancy Johannessen
Spes.ped.koordinator, kontaktlærer 9B, faglærer
Telefon: 90146127
Jorunn Knutsen Nøding
Mentor
Dag Thorsvik
Kontaktlærer 9D, faglærer
Telefon: 91105810
Anne Skuland
Trinnleder 9. trinn, kontaktlærer 9A, faglærer
Telefon: 95949330
Morten Simonsen
Kontaktlærer 9B, faglærer
Telefon: 99436731
Morten Axelsen
Kontaktlærer 9C, faglærer
Telefon: 93088372
Åshild Moseidjord Fjellestad
Kontaktlærer 9C, faglærer
Telefon: 95921929
Marita Egeland
Faglærer
Telefon: 95876506
Preben Richardsen
Trinnleder 10.trinn, kontaktlærer 10A, faglærer
Telefon: 98424270
Ellen Rebekka Sævareid
Kontaktlærer 10A, faglærer
Telefon: 98633225
Ole Christian Hagen
Kontaktlærer 10B, faglærer
Telefon: 94817538
Eva Coward
Kontaktlærer 10C, faglærer
Telefon: 95927977
Thomas Candasamy
Kontaktlærer 8A, faglærer
Telefon: 40070156
Sara Christine Kvåle Svinstad
Trinnleder 8.trinn, kontaktlærer 8C, faglærer
Telefon: 95219486
Bjørge Aardal
Kontaktlærer 8B, faglærer
Telefon: 95757411
Trine Sæther
Faglærer
Telefon: 45780452
Elise Holthe Andås
Faglærer
Telefon: 99495410
Randi Naglestad
Faglærer
Permisjon
Telefon: 90164854
Evie iren Ellefsen
Faglærer
Permisjon
Telefon: 95203706
Birgitte Vartdal
Faglærer
Telefon: 95217295
Svein Harald Herikstad
Faglærer
Telefon: 90168684
Preben Egeli
Faglærer
Telefon: 46953243
Kristin Mesel
Faglærer
Telefon: 92668456
Yngvar Monstad
Faglærer
Telefon: 92293685
Elin E.H. Sunde
Fagarbeider
Siw Uppstad
Barne og ungdomsarbeider
Camilla Evenstad
Fagarbeider
Gry Hansen
Fagarbeider
Magnus C. Rønning
Lærling
Tom R. Ugland
Assistent