Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Elin Rekve
Rektor
Telefon: 480 67414
Svein-Olav Svenningsen
Avdelingsleder 10.trinn
Telefon: 41101979
Astrid Nesvold Holmen
Avdelingsleder 8. og 9.trinn
Telefon: 97191041
Marianne Berge
Førstesekretær
Telefon: 38055900
Rebecca Torkildsen
Pedagog
Kontaktlærer 8a
Telefon: 38055900
Margit Elisabeth Lindland
Pedagog
Kontaktlærer 8b
Telefon: 38055900
Sindre Gundersen
Pedagog
Kontaktlærer 8a
Telefon: 90105209
Helene Hortemo Hareland
Pedagog
Telefon: 38055900
Roald Pettersen
Rådgiver
Kontaktlærer 10c
Telefon: 38055900
Andreas Haugen
Kontaktlærer 10c
Telefon: 38055900
Glen Sundt
Pedagog
Kontaktlærer 10b
Telefon: 38055900
Anders Jacobsen
Pedagog
Kontaktlærer 10b
Telefon: 38055900
Grethe Øiaas
Pedagog
Kontaktlærer 8c
Telefon: 38055900
Anne Haugli
Pedagog
Kontaktlærer 10a
Telefon: 38055900
Yvonne Stene
Pedagog
Kontaktlærer 9a
Telefon: 38055900
Lana Osman
Pedagog
Kontaktlærer 9b
Telefon: 38055900
June Karina Eriksen Flatelid
Pedagog
Kontaktlærer 9a
Telefon: 38055900
Odd Rune Knudsen
Pedagog
Kontaktlærer 9b
Telefon: 38055900
Tore Angel
Pedagog
Kontaktlærer 8c
Telefon: 38055900
Cathrine Aas Aanesland
Fagarbeider
Telefon: 38055900
Lene Haga
Fagarbeider
Telefon: 38055900
Sigfrid Svenning
Fagarbeider
Telefon: 38055900
Sofie Lindblom
Pedagog
Telefon: 38055900
Rune Jacob Molvik
Pedagog
Telefon: 38055900
Gunhild Reisvaag
Pedagog
Telefon: 38055900
Trine Lilleås
Pedagog
Telefon: 38055900
Arvid Hareland Raae
Pedagog
Smia
Telefon: 38055900
Gunn Klungeland Tufta
Fagarbeider
Smia
Telefon: 38055900
Linda Severinsen Moseid
Helsesykepleier
Telefon: 38055900
Anne May Håverstad Berglund
Pedagog
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Elin Hareland
Pedagog
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Arline Haug
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Gudlaug Inga Hreinsdottir
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Brit Larsen
Kompetanseavdelingen
Irene Solheim Lagestrand
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Martine Lorentsen
Fagarbeider
Kompetanseavdelingen
Ellen Weierholt
Pedagog
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Reidun Høland Borøy
Fagarbeider
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Hege Edvardsen
Fagarbeider
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Eliana Solberg
Fagarbeider
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Valla Sumarliddadottir
Fagarbeider
Kompetanseavdelingen
Telefon: 38055900
Inga Helle
Pedagog
Kontaktlærer 10a
Telefon: 38055900