Sosiallærer

Det er Astrid Nesvold Holmen som er sosiallærer dette skoleåret – mob: 971 91 041

Hovedoppgaven som sosiallærer er å hjelpe elevene på Tangvall med å finne seg til rette på skolen. Det er skoleplikt her i landet, og da er det også en rettighet å ha det bra.
Du kan snakke med meg når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, kontaktlærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, f.eks. problemer som knytter seg til konflikter på skolen, hjemme eller med andre elever.