Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Skolene i Kristiansand har derfor et felles mål for læringsmiljøarbeidet:
Alle barn og unge opplever at de er inkludert i fellesskapet. Les mer ved å trykke på linken under:

Trygt og godt skolemiljø