Klage på karakter ved muntlig eksamen,

Dersom eleven ønsker å klage på karakteren ved muntlig eksamen må eleven og foresatte ta kontakt med rektor snarest etter eksamen.
Her kan du lese mer om rutinene rundt klage på muntlig eksamen.