Elevrådet

Elevrådet skal være elevenes talerør på skolen. Elevene skal ha muligheten til å påvirke sin egen skolehverdag. Det er ingen begrensninger på hva elevrådet kan arbeide med. Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker.

Vervene i årets elevråd er:

Leder: Isabell, 10A
Nestleder: Tobias, 9A
Sekretær: Idunn, 10B

Ungdommens bystyre: Mathias, 10A

Referater:

Referat 07.09.23

Referat 01.09.23

 Elevrådsmøte 07.02.23

Elevrådsmøte 29.08.22

Elevrådsmøte 30.09.22