Hospitering på 10.trinn

De siste årene er det blitt vanlig at elever på 10. trinn skal hospitere minimum en dag i videregående skole. Elevene velger selv hvilket utdanningsprogram de ønsker å besøke, men det er ikke sikkert at de får hverken sitt første ønske når det gjelder utdanningsprogram, eller sitt første ønske når det gjelder skole. Mer info om hospitering blir gitt i UDV-timene på høsten, og selve hospiteringen er i overgangen november - desember hvert skoleår. På hospiteringsdagen får elevene oppleve det som kjennetegner det utdanningsprogrammet de besøker. For eksempel stiller de i treningstøy og gjennomfører ulike aktiviteter på idrettsfag, mens de på restaurant og matfag lager og serverer mat.