Standpunktvurdering og klage

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.
Informasjon om fastsetting av standpunktkarakterer finner dere her

Klage på standpunktkarakterer i fag og behandling av klager på standpunktkarakterer i fag
Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.
Eleven har også rett til å klage dersom eleven ikke har blitt vurdert i faget (vedtak om IV).
Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år.
Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.
Utfyllende informasjon om hvordan klage, samt om behandlingen av klager på standpunktkarakterer finner dere her