KOMFUG

I Kristiansand kommune er det etablert kommunalt foreldreutvalg (KOMFUG) som representerer alle FAU-ene i kommunen. KOMFUG er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt.
Kommunale foreldreutvalg driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i kommunen, og har en god dialog med skoleeier.

Lenke til KOMFUG sin hjemmeside finner du her