Prosedyrer for melding og registrering av skolefravær

Skolen skal følge prosedyren for melding og registrering av fravær:

Beskrivelse av skolefravær