Informasjon om juks og konsekvenser av juks på eksamen

Hva er juks?
Kommunisere med andre
Samskriving, chat, publisering av tekst eller kommentarer på en nettside, og andre måter å utveksle informasjon med andre på er ikke tillatt.
Bruk av andre hjelpemidler enn det som er tillatt i faget. Se informasjon hvilke hjelpemidler som er lov på eksamen.
Du kan ikke bruke chatbot eller tilsvarende teknologi.

Bruk av oversettelsesprogrammer er juks
Til eksamen i norsk og andre språkfag skal sensor vurdere elevens egen språkkompetanse. Det er derfor forbudt å bruke oversettelsesprogrammer til eksamen, også programmer som kan benyttes uten tilgang til internett. I Fremmedspråk skal du kun skrive svarene direkte inn i tekstboksen. Det er ikke tillat å kladde i et annet program for så å klippe og lime inn i tekstboksen. Det er juks å bruke andre metoder.

Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?
Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene
- får eksamen i faget annullert
- mister standpunktkarakteren i faget
- tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)