Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

Å sitte i skolens samarbeidsutvalg (SU) er en spennende utfordring for deg som er interessert i å bidra til en best mulig skole. Det avholdes 3-4 styremøter i halvåret.

Protokoller fra møter:

Møteprotokoll 060623

Møteprotokoll 081122

Møteprotokoll 270922

Møteprotokoll 310522

Møteprotokoll 220322

Møteprotokoll 250122