Skolens ordensreglement

Forskrift om lokalt ordensreglement ved Tangvall skole -gyldig fra 21.12.22

Det understrekes at skolens regler er en skoletilpasset og forenklet versjon av felles ordensreglement for grunnskolene i Kristiansand.