Informasjon om fritak for aktiv religiøs utøvelse

Her finner du informasjon om fritak for aktiv religiøs utøvelse:

Utdeling av religiøse bøker

Skolegudstjenester