Sosiallærer

Sosiallærer er Andreas Haugen

Kontaktinformasjon: andreas.haugen@kristiansand.kommune.no, mobil: 48222271   

Hovedoppgaven min som sosiallærer er å hjelpe elevene på Tangvall med å finne seg til rette på skolen. Det er skoleplikt her i landet, og da er det også en rettighet å ha det bra.
Du kan snakke med meg når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, kontaktlærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, f.eks. problemer som knytter seg til konflikter på skolen, hjemme eller med andre elever.

Av og til er det slik at noe i livet kan være vanskelig å snakke om, og da kan jeg være en å snakke med. Alle elever er velkommen til å ta en prat, og ingenting er for dumt å spørre om, og da mener jeg ingenting!
Men hva om du faktisk har det ganske så greit, men likevel vil snakke litt? Supert! Kom innom uansett – jeg elsker besøk.

Jeg har taushetsplikt, noe som betyr at jeg ikke kan fortelle videre det du eller dere forteller til meg, bortsett fra når det er fare for liv og helse.
Dersom du ønsker det kan jeg som sosiallærer også være bindeledd mellom elever, lærere, helsesykepleier, lege, barnevern eller andre.

Det står en plakat på døra mi som viser når jeg er på kontoret. Hvis døra er låst, eller kontoret er opptatt; gi beskjed til Marianne
i resepsjonen at dere trenger å prate med meg, så sier hun i fra.
Om det er helt krise må du gjerne sende meg en SMS/e-post.
Opplæringslova §22-1:
"Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige vansker under opplæringen, og ved personlige og sosiale vansker som har noe å si for opplæringen"