Skolens personale

Her finner du informasjon om skolens personale.
Oddvar Vik
Rektor
Telefon: 38002061
Egil Gunnar Berg
Inspektør
Telefon: 38002060
Hanne Wangberg
Rådgiver
Telefon: 38002060
Ellen Marie Frick
Sosiallærer
Telefon: 38002060
Ingunn Vige Sanne
Spes.ped.koordinator
Telefon: 38002060
Kirsten Hannaas
Kontorleder
Telefon: 38002060
Hussain Al-Kharasani
Assistent
Telefon: 38002060
Marita Antonsen
Barnevernspedagog
Telefon: 38002060
Wenche Baasland
Lærer
Telefon: 38002060
Kjetil Andre Bjørnhom
Lærer
Telefon: 38002060
Ole Kjartan Borøy
Lærer
Telefon: 38002060
Malin Bredesen
Helsefagarbeider
Telefon: 38002060
Solveig Høie Corneliussen
Lærer
Telefon: 38002060
Wenche Drange
Fagarbeider
Elevkontakt
Telefon: 38002060
Nancy Føreland
Fagarbeider
Telefon: 38002060
Even Grosaas
Assistent
Telefon: 38002060
Marie Bentsen Greivstad
Kunstlærer
Telefon: 38002060
Christine Haddeland
Musikklærer
Telefon: 38002060
Brage Ringøen Halsnes
Musikklærer
Telefon: 38002060
Anna Holbek
Lærer
Telefon: 38002060
Roar Hornnes
Lærer
Telefon: 38002060
Atle Vormelid Kielland
Lærer
Telefon: 38002060
Malin Vormelid Kielland
Lærer
Telefon: 38002060
Lene Hefte Kilen
Assistent
Telefon: 38002060
Ann-Kristin Knutsen
Lærer
Telefon: 38002060
Trond Larsen
Lærer
IKT-kontakt
Telefon: 38002060
Maria Heidenberg Lund
Lærer
Telefon: 38002060
Magne Myhren
Lærer
Telefon: 38002060
Gunnar-André Møvik
Lærer
Telefon: 38002060
Sven Ulrik Nielsen
Lærer
Telefon: 38002060
Marian Segberg
Lærer
Telefon: 38002060
Toralv Steinsvåg
Lærer
Telefon: 38002060
Marianne Stormark
Helsesykepleier
Telefon: 38002060
Frøydis Strand
Assistent
Telefon: 38002060
Børre Søfting
Lærer
Telefon: 38002060
Erlend Thomassen
Lærer
Telefon: 38002060
Oddvar Vigebo
Fagarbeider
Telefon: 38002060
Einar Øslebye
Lærer
Telefon: 38002060
Henrik Aanonsen
Lærer
Telefon: 38002060