Rutiner og retningslinjer

Her finner du rutiner og retningslinjer for skolene i Kristiansand kommune.

Skolens lokale forskrift til ordensreglement finner du nedenfor.

Lenke til Kommunens retningslinjer, veiledere og prosedyrer i oppvekst